Làn Sóng Thứ Ba - Kỷ Nguyên Mới Trong Ngành Kinh Doanh Theo Mạng (01/12/2016)


Cuốn sách này sẽ giải thích cho những độc giả có trình độ kiến thức trung bình hiểu thế nào là kinh doanh theo mạng và cần phải bắt đầu công việc kinh doanh như thế nào. Những nhà kinh doanh lão thành sẽ biết cách sử dụng các hệ thống mới để mở rộng mạng lưới của mình, tăng lợi nhuận và biết sử dụng những khẳ năng tiềm tàng của công việc kinh doanh hiện tại.

Trong số các bài học quan trọng và các câu chuyện kể, bạn đọc sẽ tìm thấy trong cuốn sách "Làn sóng thứ ba" các nội dung sau:
- Liệt kê các phẩm chất để xác định tiềm năng cá nhân
- Cách xác định một công ty thuộc Làn sóng thứ ba
- Cách lựa chọn các kế hoạch kinh doanh
- Bảy cạm bẫy chết người đối với một người mới
- Phương pháp tuyển mộ nhanh chóng các nhân viên mới vào mạng lưới của mình và các kỹ thuật bán hàng.
- Hệ thống bảo trợ giúp bạn trở thành nhà lãnh đạo.
- Sử dụng động cơ khích lệ nào?
- Tư duy của Làn sóng thứ ba - khoa học tâm lý mới để đạt được thành công trong thế kỷ thông tin.
Ngoài ra, cuốn sách này còn dành cho tất cả những người đàn ông và phụ nữ làm việc trong ngành kinh doanh theo mạng và hàng triệu người vẫn còn nuôi dưỡng một ước mơ to lớn.
“Làn sóng thứ ba” không còn nghi ngờ gì nữa, là một cuốn sách tuyệt vời, thâm thúy và vô cùng quan trọng, viết về một đề tài hấp dẫn, đó là kinh doanh theo mạng.
Mục lục:
Lời nói đầu
Mở đầu
Phần I. Định hướng
Chương 1: Làn sóng thứ ba
Chương 2: Hãy tự nhận biết bản thân
Chương 3: Lựa chọn một công ty thuộc Làn sóng thứ ba như thế nào
Phần II. Tổ chức
Chương 4: Bảy cạm bẫy chết người đối với một cộng tác viên mới
Chương 5: Các phương pháp bán hàng
Chương 6: Các phương pháp lôi kéo
Chương 7: Các phương pháp thuyết phục
Phần III. Khẳ năng
Chương 8. Các phương pháp đỡ đầu
Chương 9. Nguồn thu nhập thứ năm
Chương 10. Làn sóng thứ tư và xa hơn nữa
Chương 11. Còn hơn cả tiền bạc
Phụ lục. Các dạng sơ đồ kinh doanh
Mời bạn đón đọc.

Không có nhận xét nào: