Kinh Doanh Theo Mạng Từ A Đến Z

Trong cuốn sách này có tất cả những gì bạn cần biết về MLM: Tìm hiểu thông tin về hàng hoá ở đâu? Cần có bao nhiêu tiền để bắt đầu làm việc trong MLM? Có thể phối hợp công việc MLM với công việc hiện nay đang làm không? Nên tập trung sức lực vào việc gì thì hơn? Ưu thế của một tổ chức gồm từ 3 tầng trở lên là gì? Có thể giữ liên lạc với đồng nghiệp tại các nước khác hay không không? 
Các tác giả đã bao quát tất cả những vấn đề có liên quan đến hình thức kinh doanh thú vị và sinh lợi này, và họ khẳng định rằng, phương châm "Hãy tự làm chủ số phận mình!" của nó là hiện thực.
Mục lục:
Phần 1: Những khách hàng tiềm năng thường hỏi
Phần 2: Những phân phối viên mới khởi sự thường hỏi
Phần 3: Những nhà phân phối lão luyện thường hỏi
Từ điển

Mời bạn đón đọc.

Không có nhận xét nào: