Bạn Biết Gì Về Điều Bạn Chưa Từng Biết - Quyển 2: Phát Minh Vĩ Đại Của Nhân Loại (01/12/2016)


Bạn đang đọc một quyển sách không phải của một chuyên gia bình luận về Kinh doanh theo mạng, cũng không phải là một nhà phê phán Kinh doanh theo mạng và càng không phải là một người yêu Kinh doanh theo mạng ngay từ lần tiếp cận đầu tiên. Bạn đang đọc quyển sách của một người đã từng mất lòng tin và hiểu không đúng về kinh doanh theo mạng, đã từng cho rằng Kinh doanh theo mạng là lừa đảo,…
Tác giả trước đây đã tham gia nhiều công ty về Kinh doanh theo mạng, lừa đảo có, chân chính cũng có. Trong một thời gian dài thất bại, “vào sinh ra tử” để rồi cuối cùng tác giả đúc kết nên những bài học quý giá. Vì vậy tác giả, với tư cách là người trong cuộc, đã nhìn nhận thấu đáo những quy luật và giá trị cốt lõi của ngành Kinh doanh theo mạng và cô đọng nó thành những câu chữ, ngôn từ dễ hiểu để người ngoài cuộc chúng ta có góc độ nhìn nhận khách quan nhất về ngành nghề này. Dĩ nhiên, cả những người đã và đang tham gia làm Kinh doanh theo mạng vẫn có thể hiểu chưa đúng bản chất thật sự của Kinh doanh theo mạng khi chưa đọc quyển sách này!
Về tổng quan, Kinh doanh theo mạng (KDTM) khác Kinh doanh truyền thống (KDTT) về cơ bản là ở chỗ KDTT là kinh doanh sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ, hoặc con người (đồ vật)… trong khi KDTM thực chất là kinh doanh con người (theo một ý nghĩa đầy đủ nhất), nghĩa là một người làm KDTM chỉ thành công khi người đó nâng tầm giá trị của người khác, tức là giải phóng tiềm năng con người. Do vậy, một nền giáo dục phù hợp nhất với mô hình KDTM (kinh doanh hiện đại) đó chính là nền giáo dục chú trọng phát triển tiềm năng con người (giáo dục hiện đại). Và từ đó sẽ hình thành một xã hội tương lai - xã hội tự do không giới hạn!

Mời các bạn đón đọc!

Không có nhận xét nào: