Top 100 Công Ty Bán Hàng Trực Tiếp Hàng Đầu Thế Giới Vào Năm 2014 (01/12/2016)

Danh sách DSN toàn cầu 100 còn cung cấp một cái nhìn độc đáo về tác động toàn cầu của ngành công nghiệp trên lĩnh vực kinh tế và xã hội. Nó cung cấp một loạt các học hỏi lẫn nhau không chỉ cho các thành viên công nghiệp mà còn cho các nhà nghiên cứu, các nhà đầu tư và quan trọng nhất, những cơ hội tìm kiếm trong ngành công nghiệp.
Trong một nỗ lực để hỗ trợ minh bạch và xác minh tính xác thực, DSN thực hiện một tiêu chuẩn mới cho các bảng xếp hạng năm 2011, trong đó chúng tôi đã tiếp tục mỗi năm kể từ khi: Mẫu chứng nhận doanh thu (RCF). Ngoài hồ sơ được cập nhật, mỗi công ty được yêu cầu nộp một RCF chữ ký của Giám đốc điều hành và giám đốc tài chính hoặc đại lý được chỉ định. Một số công ty tư nhân tổ chức chọn không tham gia vào quá trình toàn cầu 100, và do đó không xuất hiện trong danh sách này. Chúng tôi khuyến khích tất cả các công ty để nộp tờ cần thiết.
Chúng tôi cảm ơn tất cả những công ty sẵn sàng tham gia vào cuộc khảo sát của chúng tôi cũng như đội ngũ chuyên dụng của chúng tôi của các nhà nghiên cứu đã giúp chúng tôi trình bày cho bạn những thành tựu đáng ghi nhận của người bán hàng trực tiếp trên toàn thế giới.
Sau đây chứa các bảng xếp hạng cho năm 2014 DSN toàn cầu 100 (dựa trên 2013 doanh thu), danh sách hàng năm của chúng tôi trong những công ty bán hàng trực tiếp tạo ra doanh thu hàng đầu trên thế giới. Danh sách này được công bố trên số ra tháng Sáu của Direct Selling News.

2014 Rank

Company Name

2013 Revenue

1Amway$11.80B
2Avon$9.95B
3Herbalife$4.80B
4Vorwerk$3.70B
5Mary Kay$3.60B
6Natura$3.20B
7Nu Skin$3.18B
8Tupperware$2.67B
9Belcorp$1.96B
10Oriflame$1.95B
11Primerica$1.27B
12Ambit Energy$1.20B
13Telecom Plus$1.10B
14Stream Energy$867M
15Yanbal$848M
16Miki$783M
17Thirty-One$763M
18Blyth$750M
19USANA$718M
20ACN$700M
21New Era$678M
22Market America$547M
23Amore Pacific$520M
24Forbes Lux$489M
25Scentsy$485M
26AdvoCare$460M
27It Works! Global$456M
28Noevir Holdings$455M
29Isagenix$448M
30COSWAY$440M
31YoFoto$428M
32Arbonne$413M
33Better Way$407M
34Nature’s Sunshine$378M
35For Days$376M
36Apollo$340M
37Team National$332M
37KK ASSURAN$332M
39Team Beachbody$328M
40LR Health & Beauty Systems$323M
414Life$300M
42Longrich$292M
43PM-International$284M
44Neways$280M
45Viridian Energy$267M
46Jeunesse$257M
47North American Power$256M
48MENARD$255M
49Southwestern Advantage$253M
50Elken$233M
50Origami Owl$233M
52Take Shape For Life$229M
53Vemma$221M
54Nerium$219M
55LG Household & Health Care$215M
55Organo Gold$215M
57Naris Cosmetics$214M
58Charle$208M
58LifeVantage$208M
60Pro-Health$204M
61CUTCO$200M
61HEIM & HAUS$200M
63Naturally Plus$199M
64Rodan + Fields$196M
65WorldVentures$195M
66Family Heritage Life$192M
67JAPAN LIFE$188M
68Huis Clos$184M
69GNLD$178M
70Mannatech$177M
71Giffarine$176M
72Enagic$170M
73Diana$166M
73BearCere’Ju$166M
75Hy Cite$164M
76Plexus$160M
77Princess House$154M
78Gano Excel$150M
79Zija$144M
80KOYO-SHA$141M
81Zhulian Marketing$127M
82Univera$118M
83Nikken$115M
845LINX$112M
85Vision International People Group$96M
85Arsoa Honsha$96M
87New Image$95M
88Nefful$94M
89Youngevity$86M
90Akasuka$83M
91Tastefully Simple$79M
92Kleeneze$76M
93ENERGETIX$75M
94Chandeal$72M
95Momentis$71M
95Seacret$71M
97Ion Cosmetics$70M
98Reliv$68M
99CVSL$65M
100Zurvita$63M

Không có nhận xét nào: