Công thức tạo sự tự tin trong ngành xây dựng hệ thống

Rèn luyện sự tự tin bằng phương pháp “tự kỷ ám thị” với những câu xác quyết tích cực.
1. Tôi biết chắc chắn là tôi có khả năng để thực hiện mọi ước vọng trong cuộc đời. Do đó, tôi đòi hỏi ở tôi sự kiên trì, nỗ lực không ngừng để đạt được thành quả, và tôi cam kết sẽ thực hiện những điều này.

2. Tôi nhận ra rằng những ý nghĩ trong đầu sẽ sinh ra hành động, và dẫn đến kết quả thực tế. Do đó, tôi tập trung suy nghĩ 30 phút mỗi ngày, để hình dung đến con người mà tôi muốn trở thành, để từ đó tôi thấy rõ trong tâm thức về con người mới của tôi.
3. Tôi biết qua việc tự kỷ ám thị, những ước vọng mà tôi đeo đuổi sẽ như sao Bắc Đẩu dẫn đường cho những hành động của tôi để đạt được thành quả mong muốn. Do đó tôi dành 10 phút mỗi ngày để phát triển sự tự tin bằng những câu tự kỷ ám thị.
4. Tôi đã viết và viết rất rõ những mục tiêu quan trọng trong cuộc đời, và tôi không ngừng hoàn thiện bản thân, hầu mang lại sự tự tin để có thể đạt được những thành quả mong muốn.
5. Tôi hoàn toàn nhận thức rằng sự sung túc giàu có sở dĩ được bền vững là nhờ vào sự trung thực và công bằng. Do đó, tôi sẽ không làm bất cứ việc gì nếu không mang lại giá trị cho người khác.
6. Tôi thành công là nhờ vào khả năng của chính bản thân và sự hợp tác của nhiều người khác. Chính vì tôi chủ trương mang lại giá trị cho nhiều người khác nên tôi khiến những người khác cũng mang lại giá trị cho tôi.
7. Tôi không chấp nhận sự ganh ghét, tỵ hiềm, ích kỷ, khinh khi. Tôi luôn cổ vũ tình yêu thương đồng loại bởi vì tôi biết những ý nghĩ hay hành động tiêu cực sẽ không đưa tôi đến thành công.
8. Tôi khiến mọi người xung quanh tin tưởng nơi tôi, chính vì tôi tin tưởng nơi họ, và nhất là tôi tin ở chính mình.
Tôi cam kết với những điều vừa nói, nhớ nằm lòng và lặp đi lặp lại 2 lần/ngày, với lòng tin tuyệt đối rằng những điều này sẽ ảnh hưởng đến suy nghĩ và hành động của tôi, rằng tôi là một người thành công đầy tự tin và năng lực.

Không có nhận xét nào: